Type Here to Get Search Results !

विलोम शब्दशब्द
विलोम शब्द
शब्द
विलोम शब्द
अंत
आदि
अंश
पूर्ण
अंतर्मुखी
बहिर्मुखी
अंतरंग
बहिरंग
अति
अल्प
अपना
पराया
अपराजित
पराजित
अर्वाचीन
प्राचीन
अकाल
सुकाल
अभिज्ञ
अनभिज्ञ
अनन्त
अन्त, सान्त
अज्ञ
विज्ञ
अधिमूल्यन
अवमूल्यन
 अपराधी
निरपराधी
अथ (प्रारम्भ)
इति (समाप्ति)
अकर्मक
सकर्मक
अमृत
विष
अथाह
छिछला
अवतल
उत्तल
अवर
प्रवर
अतिथि
आतिथेय
अधोगति
ऊर्ध्वगति
अतिवृष्टि
अनावृष्टि
अघोष
सघोष
अभियुक्त
अभियोगी
अग्र
पश्च
अत्यधिक
स्वल्प
अनुकूल
प्रतिकूल
अनुराग
विराग
अनुरक्त
विरक्त
अनुरूप
प्रतिरूप
अनाहूत
आहूत
अग्रज
अनुज
अधम
उत्तम
अपेक्षा
उपेक्षा
अल्पज्ञ
बहुज्ञ
अल्पायु
चिरायु/दीर्घायु
अवनि
अंबर
असीम
ससीम
अनुनासिक
निरानुनासिक
अनिवार्य
ऐच्छिक/वैकल्पिक
अधुनातन
पुरातन
अस्त्रीकरण
निरस्त्रीकरण
आदि
अंत
आविर्भाव
तिरोभाव
आरोह
अवरोह
आगमन
निर्गमन
आस्तिक
नास्तिक
आग्रह
दुराग्रह
आधुनिक
प्राचीन
आविर्भूत
तिरोभूत/तिरोहित
आवर्तक
 अनावर्तक
आगामी
विगत
आज्ञा
अवज्ञा
आर्द्र
शुष्क
आलस्य
उद्यम
आकाश
पाताल
आचार
अनाचार
आत्मनिर्भर
परजीवी
आद्य
अंत्य
आध्यात्मिक
सांसारिक
आनन्द
शोक
आह्लाद
विषाद
आभ्यंतर
बाह्य
आकुंचन
प्रसारण 
आह्वान
विसर्जन
आलोचना
प्रशंसा 
आकर्षण
विकर्षण 
आमिष
निरामिष
आसक्त
अनासक्त
आशीर्वाद
अभिशाप
आशा
निराशा 
आर
पार
आवृत्त
अनावृत्त
आस्था
अनास्था
आयात
निर्यात
आदान
प्रदान
आया
गया
आय
व्यय 
आश्रित
अनाश्रित
इहलोक
परलोक
इष्ट

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Below Ad